Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 353 комбінованого типу Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей


Звіт керівника

Звітування завідувача комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 353 комбінованого типу Харківської міської ради»

про свою діяльність

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

Дата: 06.06.2017.

Час: 16:30

Місце проведення: актова зала ДНЗ № 353.

 

Робота дошкільного навчального закладу № 353 спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», на реалізацію завдань Національної доктрини розвитку України у ХХІ столітті,  національних і регіональних програм, що діють в освітній галузі.

Всього в ДНЗ 12 груп, з яких функціонують 10 груп. В 10 групах  205 вихованців. Мовою спілкування та навчання є українська.

У 2016/2017 навчальному році функціонують дві спеціальних групи для дітей з вадами мовлення.

Для охоплення навчанням дітей 5- ти річного віку здійснюється :

- моніторинг стану забезпечення дітей п’ятирічного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням; складаються списки обліку дітей не охоплених дошкільним суспільним вихованням із зазначенням форми здобуття дітьми дошкільної освіти;

- були проведені «Дні відкритих дверей» для  батьків із демонстрацією занять, організацією свят, логопедом, старшою медичною сестрою;

- надаються консультації батькам, діти яких не відвідують ДНЗ.

Впродовж  2016/2017 навчального року не зафіксовано жодного випадку травм під час навчально – виховного процесу та в побуті.

 

Організація медичного обслуговування

 

При організації медичного обслуговування керівництво ДНЗ спирається на нормативні документи, які регламентують діяльність закладу з цього питання:

ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 №4004-ХІІ

ЗУ «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ

Постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»

Наказ МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»;

Наказ МОЗ України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» у редакції наказу МОЗ України від 21.02.2013 №150

Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496);

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р.  за № 563/28693.

 

В дошкільному закладі наявні 1,5 ставки медичного працівника. Протягом 2016/2017 навчального року їх займає – Ткачук Ганна Іванівна, медичний працівник вищої кваліфікаційної категорії. В ДНЗ присутній медичний блок, що складається з ізолятора, маніпуляційної кімнати, кабінету фізіотерапевтичних процедур, кабінета лікаря. Оснащення медичного кабінету відповідає до нормативних вимог. Медичний кабінет дошкільного навчального закладу забезпечений необхідними лікарськими   засобами   та   виробами   медичного призначення у відповідності до наказа МОЗ та МОН України від 30.08.2005 № 432/496. 

 

Аналіз стану здоров’я вихованців:

Кількість:

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1

Дітей за мережею

227

215

205

2

Дітей І групи здоров’я

114 – 50,2%

93 – 43,2%

93 – 45,4%

3

Дітей ІІ групи здоров’я

97 – 42,7%

106 - 49,3%

105 – 51,2%

4

Дітей ІІІ групи здоров’я

16 – 7,1%

16 – 7,4%

7 – 3,4%

5

Дітей на диспансерному обліку

37 – 16,3%

50 – 23,2 %

36 – 17,5%

6

Дітей, які мають надмірну вагу

1 – 0,4%

2 -0,9%

2 – 1%

7

Дітей, які мають дефіцит ваги

0 – 0%

0 – 0%

0 – 0%

 

 

Аналіз поглибленого медичного огляду вихованців

Кількість:

2014/2015 навч. рік

2015/2016 навч. рік

2016/2017 навч. рік

1

Серцево-судинної системи

11 – 4,8%

35 – 16,3%

40 – 19,5%

2

Нервової системи

8 – 3,5%

11– 5,1%

7 – 3,4%

3

Кістково-м’язової системи

10 – 4,4%

11 – 5,1%

12 – 5,8%

4

Органів дихання

11 – 4,8%

6 – 2,8%

5 – 2,4%

5

Органів зору

9 – 3,9%

3 – 1,3%

2 – 1%

6

статевих органів

5 – 2,2%

8 – 3,7%

7 – 3,4%

7

Віраж туберкульозний

9 – 3,9%

3 – 1,3%

3 – 1,4

8

Тяжкі вади мови (за висновками ПМПК)

49 – 21,6%

20 – 9,3%

23 – 11%

9

УСЬОГО ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ВАДИ

34 – 15%

47 – 21,8%

36 – 17,5%

10

УСЬОГО ДІТЕЙ У ДНЗ ЗА МЕРЕЖЕЮ

227

215

205

 

 

Аналіз поглибленого медичного огляду вихованців:

Кількість:

2014/2015 навч. рік

2015/2016 навч. рік

2016/2017 навч. рік

1

Дітей старшого дошк. віку за мережею

60

56

48

2

Дітей старшого дошк. віку, які пройшли медичний огляд

60

56

48

3

Груп для дітей старшого дошкільного віку

2

3

2

Дітей, у яких виявлено вади та захворювання

(за результатами медичних обстежень)

1

Серцево-судинної системи

12 – 20%

12 – 20%

8 – 16,6%

2

Нервової системи

3 – 5%

3– 5%

4 – 8,3%

3

Кістково-м’язової системи

3 – 5%

3 – 5%

6 – 12,5%

4

Органів дихання

1 – 1,7%

1 – 1,7%

1 – 2%

5

Органів зору

3 – 5%

6 – 7%

3 – 6,2%

6

Сечополових органів

2 – 3,3%

2 – 3,3%

1 – 2%

7

Віраж туберкульозний

9 – 15%

9 – 15%

3 – 6,2%

8

Тяжкі вади мови

23 – 38%

23 – 38%

23 – 47%

 

Аналіз стану медичних обстежень працівників

Кількість осіб, які були обстежені:

2014/2015 навч. рік

2015/2016 навч. рік

2016/2017 навч. рік

1

Працівників харчоблоку

4 – 100%

3 – 100%

4 – 100%

2

Педагогічних працівників

17 – 100%

17 – 100%

17 – 100%

3

Медичних працівників

1 – 100%

1 – 100%

1 – 100%

4

Інших працівників

18 – 100%

19 – 100%

17 – 100%

5

Працівників, які не про-йшли медичні огляди

0

0

0

6

Працівників (усього)

40 – 100%

40 – 100%

39 – 100%

 

Аналіз захворюваності дітей

Навчаль-ний рік

Кількість випадків

Інші захворю-вання

Кількість випадків травму-вання

захворю-вань на скарла-тину

захворю-вань на повітряну віспу

кишкових захворю-вань

захворювань ГРВ, ГРВІ

під час н-в проц.

у по-буті

2014/2015 Кількість дітей – 227

38

16,7%

0

0

2015/2016 Кількість дітей – 215

-

-

1

0,46%

3

1,4%

40

18,6%

2

0,9%

0

0

2016/2017 Кількість дітей – 205

-

-

5

2,4%

9

4,4%

39

19%

3

1,5%

1

0

Різниця

-

-

+4

+1,94

+6

+3

-1

+0,4

+1

+0,6

+1

0

 

 

Аналіз відвідуваності дітей

 

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

різниця

Кількість дітей

227

215

205

-10

Відсоток відвідуваності

62,8%

59,5%

60,5

+1

 

 

 

 

 

За звітній період відвідування закладу становить 60,5%, що на 1% більше ніж у минулому році. Відсутність дітей пояснюється нечіткім графіком роботи батьків.

Висновки: Результати контролю за станом організації медичного обслуговування керівником свідчать про те, що комплекс оздоровчих заходів, спрямованих на зниження захворюваності,  не виконані в повному обсязі,  в повному обсязі виконано план проведення колективних переглядів занять та виховних заходів. Нервово-психічний розвиток дітей відповідає вікові й статі. Але загальна захворюваність в 2016/2017 навчального року становить 5,2%, що є значно менше ніж у минулому навчальному році.у 2016/2017 навчальному році не було випадків захворювань на скарлатину, п’ять випадків захворювання на вітряну віспу, проте як у минулому році їх було лише один. Дев’ять випадків кишкових захворювань, що є на 6 більше. Кількість захворювань на ГРВІ порівняно із 2015/2016 н.р майже не змінилась

 

Організація харчування вихованців

 

При організації харчування вихованців керівництво ДНЗ спирається на нормативні документи, які регламентують діяльність закладу з цього питання:

·        Закон України «Про дитяче харчування»;

·        ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР (у редакції ЗУ від 22.07.2014 №1602-VII)

·        Постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами)

·        Наказ МОЗ та МОН України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

·        Наказ МОЗ та МОН України від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

·        Наказ МОЗ та МОН України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

 

При організації харчування вихованців керівництво ДНЗ спирається на нормативні документи, які регламентують діяльність закладу з цього питання.

Аналіз кадрового складу працівників, які беруть участь в організації харчування дітей

Назва посади

Кількість

працівників

Кухар

2

Робітник кухні

1

Завгосп, комірник

1

Старша медична сестра

1

 

 

Кадрове забезпечення працівників, які беруть участь в організації харчування дітей відповідає вимогам. Освіта працівників відповідає займаним ними посадам.

Санітарний стан приміщень харчоблоку відповідає вимогам. Харчоблок обладнаний всім зазначеним у інструкції по харчуванню (Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена спільним наказом МОЗ України, МОН України від 17.04.06 №298/227). Технологічне обладнання сертифіковане, має дозвіл на роботу та знаходиться у робочому стані. Харчоблок має окремий вхід для отримання сирої продукції, два зали для холодної та гарячої обробки їжі. Групові приміщення обладнані куточками для отримання та роздачі готової харчової продукції. З метою покращення організації харчування протягом звітного періоду було зроблено ремонти у групових приміщеннях (замінено всі застаріли партомийки на нові, придбано новий посуд, не допущено до вживання пластмасовий посуд). Санітарний стан приміщень харчоблоку та групових приміщень відповідає нормам, миючі засоби забезпечені у достатній кількості (двотижневий запас) та відповідають ДСТУ.

Упродовж 2016/2017 навчального року у ДНЗ були забезпечені харчуванням 205 дітей. Розмір передбачених коштів на харчування однієї дитини в день становив, відповідно до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році», вікова група від 1-го до 3-х років – 18,00 грн. (з розрахунку: 7,20 грн. – бюджетні кошти та 10,80 грн. – батьківська плата); вікова група від 3-х до 6-ти (7-ми) років –24,00 грн. (з розрахунку: 9,20 грн. – бюджетні кошти та 13,80 грн. – батьківська плата). Протягом звітного періоду виконання перспективного меню було у задовільному стані. Організація питного режиму дітей здійснюється кип’яченою водою, яка замінюється 3 рази на день, та 4 рази у літній період, що позначається у відповідному журналі.

Аналіз виконання норм основних продуктів харчування

Назви основних продуктів харчування

2014/2015 навч. рік

2015/2016 навч. рік

2016/2017 навч. рік

крупи

59%

94%

96%

цукор

75%

81%

70%

яйце

83%

76%

78%

картопля

113%

83%

77%

сир кисломолочний

54%

61%

53%

масло вершкове

72%

78%

82%

масло рослинне

68%

73%

90%

риба

44%

55%

62%

молоко

57%

56%

56%

овочі

92%

46%

69%

м’ясо

76%

78%

72%

сметана

62%

66%

9%

сир твердий

66%

67%

21%

фрукти

0%

0%

0%

соки

16%

18%

9%

хліб

100%

73%

77%

борошно

100%

97%

80%

сухофрукти

89%

96%

84%

 

 

Недовиконання норм продуктів у 2016/2017 навчальному році викликане невідповідністю вартості продуктів із вартістю оплати за харчування. При цьому за звітній період, у порівнянні з минулими роками, вдалось майже виконати норми на такі продукти, як м’ясо, крупи, підвищити відсоток вживання яєць, масла вершкового та рослинного.

Аналіз ефективності харчування дітей

Усього вихованців: 205

Вікові групи

Приріст маси тіла дітей (в кг)

Гармонійний фізичний розвиток

Дисгармонійний розвиток

кількість

%

кількість

%

І молодша група

1,3

35

17%

0

0%

ІІ молодша група

0,3

70

34%

0

0%

Середня група

0,63

52

26%

2

1%

Старша група

1,2

48

23%

2

1%

усього

1,3

1,33

205

100%

1

0,4%

 

 

При оцінюванні фізичного розвитку не виявлено дітей з дисгармонійним розвитком.

Приріст маси тіла за півріччя в групах раннього віку складає 1,3 кг, в дошкільних групах – 1,33 кг. Приріст маси тіла дітей по закладу – 1,3 кг.

На основі проведеного аналізу визначено, що діти в закладі отримують недостатню кількість білків, жирів, вуглеводів. При цьому нервово-психічний і фізичний розвиток дітей відповідають вікові й статі; відмічається приріст маси тіла дітей раннього й дошкільного віку.

 

У зв’язку із недостатнім забезпеченням продуктами харчування ДНЗ, діти не отримують належну кількість білків, жирів та вуглеводів, тому з батьками постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо адекватного харчування, режиму дня вдома у вечірній час, вихідні, святкові дні. Дітям з надмірною вагою рекомендовано лікарем дієтичне харчування, заняття оздоровчою фізкультурою. Крім того, усім дітям підвищувати рухову активність через залучення дітей до рухливих, спортивних ігор, туризму.

На основі вищезазначеного можна зробити висновок: не дивлячись на те, що діти в дошкільному закладі отримують недостатню кількість білків, жирів, вуглеводів, вони набирають вагу; їхній фізичний та нервово-психічний розвиток відповідає нормам.

Щодня в даний період здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел старшою медсестрою і вибірковий контроль – завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, а також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

Аналіз стану харчування показав, що вихователі дотримувалися вимог програми щодо виконання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів, помічники вихователів виконували санітарні норми організації харчування в групах; порушень технології приготування їжі, правил зберігання продуктів не було, забезпечено постійний вхідний контроль продуктів.

Питання харчування дітей розглядалося на засіданнях ради закладу, виробничих та нарадах при завідувачеві, батьківських зборах, конференціях.

З метою поліпшення роботи по організації харчування дітей у наступному навчальному році планується:

·                          проводити корекцію харчування кожні 10 днів;

·                          проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;

·                          здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

 

 

Для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу було вжито такі заходи  та придбано  ( у період з вересня 2016 по травень 2017):

Загальна сума становить – 89428 грн.

-                     в групах придбані сучасні дитячі меблі та ігрові модулі;

-                     групи доукомплектовані постільною білизною та рушниками, 

-                     своєчасно поповнювався медичний кабінет лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

-                     завезений пісок;           

-                     оновлювалось спортивне обладнання;

-                     проведений ремонт  груп № 4,7,9;

-                     частково відремонтована покрівля над групами №7 та №10;

-                     ремонт  сходинкового маршу між групами № 7 та 10;

-                     частково замінені труби;

замінені вікна на пластикові у групах №11, №12, №10, №5, №4.

Крім того ознайомитись з витратами можливо на сайті дошкільного закладу.

Робота з педагогічними кадрами проводилась згідно з річним планом роботи ДНЗ і являла собою досить розгалужену систему методичної освіти педкадрів: педради, проблемні семінари, практикуми, консультації, колективні перегляди тощо.

Забезпечувалась участь педагогів на методоб'єднаннях району, міста.

Деякі педагоги навчались на заочних відділеннях вищіх навчальних закладів. За їх відсутності роботу на групі виконував інший вихователь.

В 2016/2017 навчальному році чотири педагоги пройшли курси при ХОНМІБО.

В групах спеціального призначення для дітей з вадами мовлення працюють по  два педагоги: логопед та вихователь.

При розстановці педагогічних кадрів завжди враховуються індивідуальні особливості дітей та педагога.

В дошкільному навчальному закладі здійснюється 3-и разове харчування. Забезпечується різноманітне меню, картотека страв затверджена Держсанслужбою.

Старшою медичною сестрою та керівником закладу здійснюється постійний контроль за якістю продуктів харчування, обов’язковою наявністю відповідних сертифікатів якості на продукти, які завозяться у ДНЗ.

Профілактична, лікувально – оздоровча робота з дітьми проводиться у тісному контакті педагогів та медиків.

З 01.06.2017 року наш заклад переведено на літній режим роботи. План роботи у літній період затверджено Держпродспоживслужбою.

Плідна робота проводиться щодо попередження всіх видів дитячого травматизму. Для цього створені умови:

- приміщення були готові до нового навчального року (Акт прийому готовності до нового навчального року )

- приміщення використовуються раціонально, обладнання відповідає вимогам нормативної безпеки для закладів освіти в навчальних, спальних, ігрових приміщеннях, спортивному  та музичному залах, а також на спортивних майданчиках і майданчиках ігрових забав, інших приміщеннях і споруд

- меблі відповідають віковим та фізіологічним особливостям вихованців

- старша медична сестра систематична контролює питний режим вихованців

- харчоблок укомплектований необхідним обладнанням

- з працівниками ДНЗ систематично проводяться інструктажі

- проводяться тематичні інструктажі щодо попередження дитячого травматизму

- вихователі на батьківських зборах проводять консультації та інструктажі з батьками з даного питання

             На наступний рік ставимо перед собою та перед батьками, батьківським комітетом такі завдання:

-         Продовжувати закупку нового спортивного обладнання та спортивного інвентарю;

-         поповнити музичну залу музичними інструментами, приладдям та інвентарем відповідно до вимог  Типового переліку. (необхідно придбати дитячі українські костюми, оновити атрибути для музичних занять).

-         продовжувати поповнювати та частково замінювати меблі та постільну білизну, рушники, посуд;

-         підготувати систему опалення до зимового періоду;

-         відремонтувати підлогу в коридорі на 1 поверсі.

-         продовжити ремонт підлоги у групах;

-         частково відремонтувати цоколь.

 

 

 

Завідувач                                                                      І.Ю. Козловець