Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 353 комбінованого типу Харківської міської ради»
Звіт керівника

Звітування завідувача комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 353

 комбінованого типу Харківської міської ради»

про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2017/2018н.р.

 

 

Дата: 08.06.2018.

Час: 16:30

Місце проведення: актова зала КЗ «ДНЗ № 353».

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше підтвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладу дошкільної освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладу дошкільної освіти.

 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) №353 комбінованого типу Харківської міської ради» має ліцензію №24341088 Управління освіти Харківської обласної державної адміністрації на здійснення діяльності, пов’язаної із наданням послуг для одержання освіти за рівнем дошкільної підготовки загального розвитку.

            Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) №353 комбінованого типу Харківської міської ради» розташовано за адресою: м. Харків, 61009, вул. Валдайська 19-а, тел.: 725-13-64, e-mail – kh.dnz-353@ukr.net, сайт http://dnz353.klasna.com/, у типовому приміщенні, яке містить в собі групові кімнати, музичний та фізкультурний зали, методичний кабінет, кабінет практичного психолога, медичний блок та інші службові приміщення. Засновано в 1968 році.

Розрахований на 12 груп - 280 місць. Впродовж 2017/2018 навчального року у закладі дошкільної освіти працювало 11 груп, серед яких:

 • 2 групи раннього віку(1 група із 12-годинним режимом роботи, 1 група із 10,5-годинним режимом роботи);
 • 7 груп дошкільного віку, (5 груп із 12-годинним режимом роботи, 2 групи із 10,5-годинним режимом роботи);
 • 2 групи спеціального призначення для дітей з недорозвиненням мовлення, із 10,5-годинним режимом роботи.

Мова навчання – українська.

В КЗ «ДНЗ №353» працює 42 співробітника, 20 з них педагогічні працівники (2 знаходяться у декретній відпусці), 22 особи - обслуговуючий та технічний персонал.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституції України,
 • Закону України «Про освіту»,
 • Закону України «Про дошкільну освіту»,
 • «Положення про дошкільний навчальний заклад»,
 • Базового компоненту дошкільної освіти України (редакція 2012 року)
 • Закону України «Про охорону праці»
 • Кодекс України «Про цивільний захист»
 • Закону України «Про дорожній рух»
 • Закону України «Про відпустки»
 • Закону України «Про мови»
 • Програми «Освіта. Україна ХХІ століття» ,

а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Навчально–виховний процес у 2017/2018 навчальному році відбувавться за програмою «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років  (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.) – нова редакція 2015 року, програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Рібцун Ю. В.); програмно-методичним комплексом «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.); парціальною програмою «Про себе треба знати, про себе треба дбати» - програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.); парціальною програмою «Дитина у світі дорожнього руху» - програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.); парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М., за наукового редагування Рейпольської О. Д.).

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у 2017/2018 навчальному році були такі:

 • національно-патріотичне виховання; 
 • економічне виховання;
 • формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

Педагогічний колектив у 2017/2018 н.р. спрямовув свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

1) . Розширювати знання дітей з основ економічної культури під час ігрової діяльності дітей.

2) Виховувати національно-патріотичні почуття дошкільників шляхом створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дітей та активізації творчого потенціалу педагогів.

3) Формувати у вихованців комунікативно-мовленнєві навички засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою.

 

Вжиті керівником заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5-тирічного віку.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», наказу Управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради «Про організацію обліку дітей дошкільного віку у 2018 році», річного плану роботи КЗ «ДНЗ № 353», з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за закладом дошкільної освіти № 353, до складу якої входять педагогічні працівники.

Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі документів первинного обліку громадян, що зберігаються у житлово-експлуатаційних організаціях, управліннях житлово-будівельних кооперативів, органах місцевого самоврядування та у міській дитячій поліклініці № 24.

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-тирічних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-тирічного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2017/2018 навчального року всі діти 5-тирічного віку за мікрорайоном охоплені дошкільною освітою. Збоку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

 

Вжиті керівником заходи щодо впровадження

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Сучасна освіта вимагає переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу кожної дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогів новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

З 2017 року у навчально-виховному процесі закладу використовуються проекти «Лялька як персона» та «Ранкові зустрічі». Робота щодо подальшого удосконалення форм, методів і прийомів роботи за даною технологією з урахуванням освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та «Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина», проводилась на підставі:

- підтримки ініціативи педагогів закладу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи;

- заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- організації різних форм та методів методичної роботи з педагогічним колективом;

- впровадження інтегрованого підходу до організації змісту освіти;

- створення умов для проведення навчання з використанням ігор, різноманітних проектів, художньої творчості.

Протягом 2017/2018 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, майстер-класи, семінари. В закладі залучена система інтерактивного навчання з усіх розділів програми. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, експериментально-дослідницьку роботу педагогів.

 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

Значна увага у розвитку закладу дошкільної освіти приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. За кошти бюджету в закладі дошкільної освіти проведено: повірка манометрів – 4 шт.; придбано 25л білої фарби, папір офісний 25 пачок . У поточному році завдяки коштам бюджету заклад отримав миючі та дезінфікуючі засоби.

Матеріально-технічна база дитячого садка значно покращувалась завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків: зміцнення матеріальної бази методичного кабінету – 2817 грн.

У 2017/2018 навчальному році батьками вихованців придбано:

Миючі та дезінфікуючі засоби, поповнення аптечки  – 2966 грн;

Меблі та карнизи  – 9412 грн;

Постільне приладдя  - 4400 грн.;

Гардини – 3450 грн.;

Вікна пластикові – 4 шт – 26100грн;

Мультимедійний екран 1 шт – 3170 грн.

Електричне приладдя – 2721 грн.;

Посуду - 5341 грн.;

Господарче приладдя (тази, відра, щітки тощо) – 4168 грн.;

Господарче приладдя на харчоблок – 1415 грн.;

Килими (гр.№№3,6,10) – 5586 грн.

Оплачено послуги:

Сайт - 1130 грн.;

Заправка картриджей – 1170 грн.;

Пожежна охорона – 720 грн.;

Дератизація – 474 грн.;

Заміна АБК – 252 грн.;

Відкриття групи №3 – 1170 грн.

Завдяки батькам у 2017/2018 навчальному році здійснювався ремонт:

Заміна шпалер в группах .№2, .№10 – 3615 грн.;

Заміна линолеуму гр.№5, №10 - 13800 грн.

Ремонт системи водопостачання (крани) – 320 грн.

Підготовка системи центрального опалення -1шт – 1800 грн.

Усього витрачено – 95997 грн.

Проте, в закладі залишаються проблеми, а саме:

- необхідність капітального ремонту харчоблоку;

- необхідність ремонту підлоги в групах № 2, 6, 7.

- утеплення фасаду будівлі;

- асфальтування території закладу;

- заміна зливових труб.

 

Вжиті заходи щодо забезпечення КЗ «ДНЗ №353» кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

З боку керівника в закладі дошкільної освіти постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з минулим навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів закладу дошкільної освіти змінився. За результатами атестації станом на 01.06.2018 всі педагоги відповідають займаній посаді. В КЗ «ДНЗ №353» працювало 20 педагогів (2 у декретній відпусці), з них:

 • завідувач – 1 (освіта вища);
 • вихователь-методист – 1 (освіта вища);
 • практичний психолог – 1 (освіта вища);
 • музичні керівники – 1 (1 – освіта вища);
 • вчителя-логопеди – 2 (2 – освіта вища);
 • вихователі – 14 (з вищою освітою – 5).

З 20 педагогів закладу 1 педагог має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 3 педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», 1 педагог має 10-й тарифний розряд, 11 педагогів мають 11-й тарифний розряд. Відповідно до графіка у поточному році 2 педагоги підвищили кваліфікаційний рівень шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО».

В 2017/2018 навчальному році проведена атестація педагогічних працівників:

Присвоєна кваліфікаційна категоря «спеціаліст вищої категорії»

 • вчителю-логопеду Захарченко О.О.

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»:

- вихователю Кошаренко Яні Сергіївні.

Встановлено 9-й тарифний розряд:

 • вихователю Барабан Олені Миколаївні.

У просвітницькій роботі з педагогами здебільшого використовувалися інтерактивні методи та прийоми, що слугувало активній позиції учасників, вмотивованості та стійкості отриманої інформації у часі. На кінець року можна зробити висновок, що переважна кількість педагогів володіють різноманітними техніками, методами та прийомами інтерактивної подачі знань дітям, формування їх навичок та вмінь. Але педагоги з невеликим досвідом роботи потребують і в подальшому допомоги у даному напрямку.

Роботу методичного кабінету за звітний період можна вважати задовільною. Усі заплановані заходи щодо оснащення освітньо-виховного процесу виконано у повному обсязі.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та педагогічних працівників.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році здійснювалось на суму:

 • вікова група від 1-го до 3-х років – 18,00 грн. (з розрахунку: 7,20 грн. – бюджетні кошти та 10,80 грн. – батьківська плата);
 • вікова група від 3-х до 6-ти (7-ми) років –24,00 грн. (з розрахунку: 9,20 грн. – бюджетні кошти та 13,80 грн. – батьківська плата).

Харчування здійснювалось та здійснюється за перспективним двотижневим меню, яке погоджено у відповідній установі.

Харчування вихованців пільгового контингенту у 2017/2018 навчальному році здійснюється таким чином:

- багатодітні сім’ї сплачують 50% від загальної батьківської плати;

- звільнені від плати за харчування дитини батьки у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), встановлений законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних закладах.

Весь час ми намагаємось наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. За результатами аналізу виконання норм харчування відповідає достатньому рівню.

Аналіз виконання норм основних продуктів харчування

Назви основних продуктів харчування

2015/2016 навч. рік

2016/2017 навч. рік

2017/2018 навч. рік

крупи

94%

96%

109%

цукор

81%

70%

74%

яйце

76%

78%

75%

картопля

83%

77%

63%

сир кисломолочний

61%

53%

41%

масло вершкове

78%

82%

91%

масло рослинне

73%

90%

75%

риба

55%

62%

41%

молоко

56%

56%

56%

овочі

46%

69%

41%

м’ясо

78%

72%

63%

сметана

66%

9%

14%

сир твердий

67%

21%

8%

фрукти

0%

0%

15%

соки

18%

9%

17%

хліб

73%

77%

62%

борошно

97%

80%

73%

сухофрукти

96%

84%

73%

 

 

Виконання норм харчування за звітній період в середньому складає 55%.

В літній період діти будуть забезпечені свіжими овочами та соками, що завжди має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників влітку.

Протягом 2017/2018 навчального року з боку керівника та медичного працівника здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року постійно використовується сіль йодована. В закладі організовано харчування працівників (перше блюдо) за попередньою оплатою.

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу дошкільної освіти здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі (міською дитячою поліклінікою № 24). Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт КЗ «ДНЗ №353». Громадським інспектором з захисту прав дитини розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

В КЗ «ДНЗ №353» дітей з багатодітних сімей – 6; дітей, які мають статус інваліда – 4, малозабезпечені - 2.

Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога та лікаря. Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів.

У 2017/2018 навчальному році кожна дитина нашого закладу отримала новорічний подарунок від мера м. Харкова та паски на свято Великодня.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Відповідно до трудового стажу робітникам надаються виплати по листам непрацездатності педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення.

Протягом 2017/2018 навчального року робота в закладі дошкільної освіти з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних та сюжетно-рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя. За період 2017/2018 навчального року не було зафіксовано жодного випадку дитячого травматизму.

З метою запобігання нещасним випадкам та з метою збереження здоров’я вихованців, протягом 2017/2018 навчального року систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на ділянках закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху, пропагували ці знання серед батьків. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій та з метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в закладі дошкільної освіти проводились «Тиждені безпеки дитини» з 30.10.2017 року по 03.11.2017 року та з 21.05.2018 по 25.05.2018. Згідно з річним планом 21.05.2018 року відбувся день ЦЗ у рамках «Тижня безпеки дитини». Було проведено протипожежне тренування, знайомство дітей з роботою пожежних, евакуація.

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості

навчального закладу до управління його діяльністю.

Співпраця з громадськими організаціями

Протягом 2017/2018 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо покращення матеріально-технічної бази. Батьківський комітет вів активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території закладу дошкільної освіти та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу та батьківського комітету проводились регулярно.

Анкетування батьків свідчать про такі результати роботи закладу дошкільної освіти у 2017/2018навчальному році в цілому:

- ставлення до роботи закладу дошкільної освіти ( 84% - позитивна оцінка, нижче ніж за минулий рік);

- відношення дітей до закладу дошкільної освіти (оцінка з боку батьків) (96% - задовольняє,);

- чи задовольняє професійний рівень педагогів? (94% дали позитивну оцінку,);

- 84% батьків дітей закладу дали позитивну оцінку роботі закладу, що відповідає достатньому рівню.

 

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненням громадян», Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, в КЗ «ДНЗ №353» проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформаційний куточок щодо порядку звернення громадян.

За минулий 2017/2018 навчальний рік кількість усних звернень склала 34 із них 34 з метою оформлення дітей у заклад дошкільної освіти. Порушені питання розглянуті та надані відповіді .

 

 

Завідувач                                                                      І.Ю. Козловець


 

 

Звітування завідувача комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 353 комбінованого типу Харківської міської ради»

про свою діяльність

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

Дата: 06.06.2017.

Час: 16:30

Місце проведення: актова зала ДНЗ № 353.

 

Робота дошкільного навчального закладу № 353 спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», на реалізацію завдань Національної доктрини розвитку України у ХХІ столітті,  національних і регіональних програм, що діють в освітній галузі.

Всього в ДНЗ 12 груп, з яких функціонують 10 груп. В 10 групах  205 вихованців. Мовою спілкування та навчання є українська.

У 2016/2017 навчальному році функціонують дві спеціальних групи для дітей з вадами мовлення.

Для охоплення навчанням дітей 5- ти річного віку здійснюється :

- моніторинг стану забезпечення дітей п’ятирічного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням; складаються списки обліку дітей не охоплених дошкільним суспільним вихованням із зазначенням форми здобуття дітьми дошкільної освіти;

- були проведені «Дні відкритих дверей» для  батьків із демонстрацією занять, організацією свят, логопедом, старшою медичною сестрою;

- надаються консультації батькам, діти яких не відвідують ДНЗ.

Впродовж  2016/2017 навчального року не зафіксовано жодного випадку травм під час навчально – виховного процесу та в побуті.

 

Організація медичного обслуговування

 

При організації медичного обслуговування керівництво ДНЗ спирається на нормативні документи, які регламентують діяльність закладу з цього питання:

ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 №4004-ХІІ

ЗУ «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ

Постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»

Наказ МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»;

Наказ МОЗ України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» у редакції наказу МОЗ України від 21.02.2013 №150

Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496);

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р.  за № 563/28693.

 

В дошкільному закладі наявні 1,5 ставки медичного працівника. Протягом 2016/2017 навчального року їх займає – Ткачук Ганна Іванівна, медичний працівник вищої кваліфікаційної категорії. В ДНЗ присутній медичний блок, що складається з ізолятора, маніпуляційної кімнати, кабінету фізіотерапевтичних процедур, кабінета лікаря. Оснащення медичного кабінету відповідає до нормативних вимог. Медичний кабінет дошкільного навчального закладу забезпечений необхідними лікарськими   засобами   та   виробами   медичного призначення у відповідності до наказа МОЗ та МОН України від 30.08.2005 № 432/496. 

 

Аналіз стану здоров’я вихованців:

Кількість:

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1

Дітей за мережею

227

215

205

2

Дітей І групи здоров’я

114 – 50,2%

93 – 43,2%

93 – 45,4%

3

Дітей ІІ групи здоров’я

97 – 42,7%

106 - 49,3%

105 – 51,2%

4

Дітей ІІІ групи здоров’я

16 – 7,1%

16 – 7,4%

7 – 3,4%

5

Дітей на диспансерному обліку

37 – 16,3%

50 – 23,2 %

36 – 17,5%

6

Дітей, які мають надмірну вагу

1 – 0,4%

2 -0,9%

2 – 1%

7

Дітей, які мають дефіцит ваги

0 – 0%

0 – 0%

0 – 0%

 

 

Аналіз поглибленого медичного огляду вихованців

Кількість:

2014/2015 навч. рік

2015/2016 навч. рік

2016/2017 навч. рік

1

Серцево-судинної системи

11 – 4,8%

35 – 16,3%

40 – 19,5%

2

Нервової системи

8 – 3,5%

11– 5,1%

7 – 3,4%

3

Кістково-м’язової системи

10 – 4,4%

11 – 5,1%

12 – 5,8%

4

Органів дихання

11 – 4,8%

6 – 2,8%

5 – 2,4%

5

Органів зору

9 – 3,9%

3 – 1,3%

2 – 1%

6

статевих органів

5 – 2,2%

8 – 3,7%

7 – 3,4%

7

Віраж туберкульозний

9 – 3,9%

3 – 1,3%

3 – 1,4

8

Тяжкі вади мови (за висновками ПМПК)

49 – 21,6%

20 – 9,3%

23 – 11%

9

УСЬОГО ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ВАДИ

34 – 15%

47 – 21,8%

36 – 17,5%

10

УСЬОГО ДІТЕЙ У ДНЗ ЗА МЕРЕЖЕЮ

227

215

205

 

 

Аналіз поглибленого медичного огляду вихованців:

Кількість:

2014/2015 навч. рік

2015/2016 навч. рік

2016/2017 навч. рік

1

Дітей старшого дошк. віку за мережею

60

56

48

2

Дітей старшого дошк. віку, які пройшли медичний огляд

60

56

48

3

Груп для дітей старшого дошкільного віку

2

3

2

Дітей, у яких виявлено вади та захворювання

(за результатами медичних обстежень)

1

Серцево-судинної системи

12 – 20%

12 – 20%

8 – 16,6%

2

Нервової системи

3 – 5%

3– 5%

4 – 8,3%

3

Кістково-м’язової системи

3 – 5%

3 – 5%

6 – 12,5%

4

Органів дихання

1 – 1,7%

1 – 1,7%

1 – 2%

5

Органів зору

3 – 5%

6 – 7%

3 – 6,2%

6

Сечополових органів

2 – 3,3%

2 – 3,3%

1 – 2%

7

Віраж туберкульозний

9 – 15%

9 – 15%

3 – 6,2%

8

Тяжкі вади мови

23 – 38%

23 – 38%

23 – 47%

 

Аналіз стану медичних обстежень працівників

Кількість осіб, які були обстежені:

2014/2015 навч. рік

2015/2016 навч. рік

2016/2017 навч. рік

1

Працівників харчоблоку

4 – 100%

3 – 100%

4 – 100%

2

Педагогічних працівників

17 – 100%

17 – 100%

17 – 100%

3

Медичних працівників

1 – 100%

1 – 100%

1 – 100%

4

Інших працівників

18 – 100%

19 – 100%

17 – 100%

5

Працівників, які не про-йшли медичні огляди

0

0

0

6

Працівників (усього)

40 – 100%

40 – 100%

39 – 100%

 

Аналіз захворюваності дітей

Навчаль-ний рік

Кількість випадків

Інші захворю-вання

Кількість випадків травму-вання

захворю-вань на скарла-тину

захворю-вань на повітряну віспу

кишкових захворю-вань

захворювань ГРВ, ГРВІ

під час н-в проц.

у по-буті

2014/2015 Кількість дітей – 227

38

16,7%

0

0

2015/2016 Кількість дітей – 215

-

-

1

0,46%

3

1,4%

40

18,6%

2

0,9%

0

0

2016/2017 Кількість дітей – 205

-

-

5

2,4%

9

4,4%

39

19%

3

1,5%

1

0

Різниця

-

-

+4

+1,94

+6

+3

-1

+0,4

+1

+0,6

+1

0

 

 

Аналіз відвідуваності дітей

 

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

різниця

Кількість дітей

227

215

205

-10

Відсоток відвідуваності

62,8%

59,5%

60,5

+1

 

 

 

 

 

За звітній період відвідування закладу становить 60,5%, що на 1% більше ніж у минулому році. Відсутність дітей пояснюється нечіткім графіком роботи батьків.

Висновки: Результати контролю за станом організації медичного обслуговування керівником свідчать про те, що комплекс оздоровчих заходів, спрямованих на зниження захворюваності,  не виконані в повному обсязі,  в повному обсязі виконано план проведення колективних переглядів занять та виховних заходів. Нервово-психічний розвиток дітей відповідає вікові й статі. Але загальна захворюваність в 2016/2017 навчального року становить 5,2%, що є значно менше ніж у минулому навчальному році.у 2016/2017 навчальному році не було випадків захворювань на скарлатину, п’ять випадків захворювання на вітряну віспу, проте як у минулому році їх було лише один. Дев’ять випадків кишкових захворювань, що є на 6 більше. Кількість захворювань на ГРВІ порівняно із 2015/2016 н.р майже не змінилась

 

Організація харчування вихованців

 

При організації харчування вихованців керівництво ДНЗ спирається на нормативні документи, які регламентують діяльність закладу з цього питання:

·        Закон України «Про дитяче харчування»;

·        ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР (у редакції ЗУ від 22.07.2014 №1602-VII)

·        Постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами)

·        Наказ МОЗ та МОН України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

·        Наказ МОЗ та МОН України від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

·        Наказ МОЗ та МОН України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

 

При організації харчування вихованців керівництво ДНЗ спирається на нормативні документи, які регламентують діяльність закладу з цього питання.

Аналіз кадрового складу працівників, які беруть участь в організації харчування дітей

Назва посади

Кількість

працівників

Кухар

2

Робітник кухні

1

Завгосп, комірник

1

Старша медична сестра

1

 

 

Кадрове забезпечення працівників, які беруть участь в організації харчування дітей відповідає вимогам. Освіта працівників відповідає займаним ними посадам.

Санітарний стан приміщень харчоблоку відповідає вимогам. Харчоблок обладнаний всім зазначеним у інструкції по харчуванню (Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена спільним наказом МОЗ України, МОН України від 17.04.06 №298/227). Технологічне обладнання сертифіковане, має дозвіл на роботу та знаходиться у робочому стані. Харчоблок має окремий вхід для отримання сирої продукції, два зали для холодної та гарячої обробки їжі. Групові приміщення обладнані куточками для отримання та роздачі готової харчової продукції. З метою покращення організації харчування протягом звітного періоду було зроблено ремонти у групових приміщеннях (замінено всі застаріли партомийки на нові, придбано новий посуд, не допущено до вживання пластмасовий посуд). Санітарний стан приміщень харчоблоку та групових приміщень відповідає нормам, миючі засоби забезпечені у достатній кількості (двотижневий запас) та відповідають ДСТУ.

Упродовж 2016/2017 навчального року у ДНЗ були забезпечені харчуванням 205 дітей. Розмір передбачених коштів на харчування однієї дитини в день становив, відповідно до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році», вікова група від 1-го до 3-х років – 18,00 грн. (з розрахунку: 7,20 грн. – бюджетні кошти та 10,80 грн. – батьківська плата); вікова група від 3-х до 6-ти (7-ми) років –24,00 грн. (з розрахунку: 9,20 грн. – бюджетні кошти та 13,80 грн. – батьківська плата). Протягом звітного періоду виконання перспективного меню було у задовільному стані. Організація питного режиму дітей здійснюється кип’яченою водою, яка замінюється 3 рази на день, та 4 рази у літній період, що позначається у відповідному журналі.

Аналіз виконання норм основних продуктів харчування

Назви основних продуктів харчування

2014/2015 навч. рік

2015/2016 навч. рік

2016/2017 навч. рік

крупи

59%

94%

96%

цукор

75%

81%

70%

яйце

83%

76%

78%

картопля

113%

83%

77%

сир кисломолочний

54%

61%

53%

масло вершкове

72%

78%

82%

масло рослинне

68%

73%

90%

риба

44%

55%

62%

молоко

57%

56%

56%

овочі

92%

46%

69%

м’ясо

76%

78%

72%

сметана

62%

66%

9%

сир твердий

66%

67%

21%

фрукти

0%

0%

0%

соки

16%

18%

9%

хліб

100%

73%

77%

борошно

100%

97%

80%

сухофрукти

89%

96%

84%

 

 

Недовиконання норм продуктів у 2016/2017 навчальному році викликане невідповідністю вартості продуктів із вартістю оплати за харчування. При цьому за звітній період, у порівнянні з минулими роками, вдалось майже виконати норми на такі продукти, як м’ясо, крупи, підвищити відсоток вживання яєць, масла вершкового та рослинного.

Аналіз ефективності харчування дітей

Усього вихованців: 205

Вікові групи

Приріст маси тіла дітей (в кг)

Гармонійний фізичний розвиток

Дисгармонійний розвиток

кількість

%

кількість

%

І молодша група

1,3

35

17%

0

0%

ІІ молодша група

0,3

70

34%

0

0%

Середня група

0,63

52

26%

2

1%

Старша група

1,2

48

23%

2

1%

усього

1,3

1,33

205

100%

1

0,4%

 

 

При оцінюванні фізичного розвитку не виявлено дітей з дисгармонійним розвитком.

Приріст маси тіла за півріччя в групах раннього віку складає 1,3 кг, в дошкільних групах – 1,33 кг. Приріст маси тіла дітей по закладу – 1,3 кг.

На основі проведеного аналізу визначено, що діти в закладі отримують недостатню кількість білків, жирів, вуглеводів. При цьому нервово-психічний і фізичний розвиток дітей відповідають вікові й статі; відмічається приріст маси тіла дітей раннього й дошкільного віку.

 

У зв’язку із недостатнім забезпеченням продуктами харчування ДНЗ, діти не отримують належну кількість білків, жирів та вуглеводів, тому з батьками постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо адекватного харчування, режиму дня вдома у вечірній час, вихідні, святкові дні. Дітям з надмірною вагою рекомендовано лікарем дієтичне харчування, заняття оздоровчою фізкультурою. Крім того, усім дітям підвищувати рухову активність через залучення дітей до рухливих, спортивних ігор, туризму.

На основі вищезазначеного можна зробити висновок: не дивлячись на те, що діти в дошкільному закладі отримують недостатню кількість білків, жирів, вуглеводів, вони набирають вагу; їхній фізичний та нервово-психічний розвиток відповідає нормам.

Щодня в даний період здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел старшою медсестрою і вибірковий контроль – завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, а також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

Аналіз стану харчування показав, що вихователі дотримувалися вимог програми щодо виконання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів, помічники вихователів виконували санітарні норми організації харчування в групах; порушень технології приготування їжі, правил зберігання продуктів не було, забезпечено постійний вхідний контроль продуктів.

Питання харчування дітей розглядалося на засіданнях ради закладу, виробничих та нарадах при завідувачеві, батьківських зборах, конференціях.

З метою поліпшення роботи по організації харчування дітей у наступному навчальному році планується:

·                          проводити корекцію харчування кожні 10 днів;

·                          проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;

·                          здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

 

 

Для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу було вжито такі заходи  та придбано  ( у період з вересня 2016 по травень 2017):

Загальна сума становить – 89428 грн.

-                     в групах придбані сучасні дитячі меблі та ігрові модулі;

-                     групи доукомплектовані постільною білизною та рушниками, 

-                     своєчасно поповнювався медичний кабінет лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

-                     завезений пісок;           

-                     оновлювалось спортивне обладнання;

-                     проведений ремонт  груп № 4,7,9;

-                     частково відремонтована покрівля над групами №7 та №10;

-                     ремонт  сходинкового маршу між групами № 7 та 10;

-                     частково замінені труби;

замінені вікна на пластикові у групах №11, №12, №10, №5, №4.

Крім того ознайомитись з витратами можливо на сайті дошкільного закладу.

Робота з педагогічними кадрами проводилась згідно з річним планом роботи ДНЗ і являла собою досить розгалужену систему методичної освіти педкадрів: педради, проблемні семінари, практикуми, консультації, колективні перегляди тощо.

Забезпечувалась участь педагогів на методоб'єднаннях району, міста.

Деякі педагоги навчались на заочних відділеннях вищіх навчальних закладів. За їх відсутності роботу на групі виконував інший вихователь.

В 2016/2017 навчальному році чотири педагоги пройшли курси при ХОНМІБО.

В групах спеціального призначення для дітей з вадами мовлення працюють по  два педагоги: логопед та вихователь.

При розстановці педагогічних кадрів завжди враховуються індивідуальні особливості дітей та педагога.

В дошкільному навчальному закладі здійснюється 3-и разове харчування. Забезпечується різноманітне меню, картотека страв затверджена Держсанслужбою.

Старшою медичною сестрою та керівником закладу здійснюється постійний контроль за якістю продуктів харчування, обов’язковою наявністю відповідних сертифікатів якості на продукти, які завозяться у ДНЗ.

Профілактична, лікувально – оздоровча робота з дітьми проводиться у тісному контакті педагогів та медиків.

З 01.06.2017 року наш заклад переведено на літній режим роботи. План роботи у літній період затверджено Держпродспоживслужбою.

Плідна робота проводиться щодо попередження всіх видів дитячого травматизму. Для цього створені умови:

- приміщення були готові до нового навчального року (Акт прийому готовності до нового навчального року )

- приміщення використовуються раціонально, обладнання відповідає вимогам нормативної безпеки для закладів освіти в навчальних, спальних, ігрових приміщеннях, спортивному  та музичному залах, а також на спортивних майданчиках і майданчиках ігрових забав, інших приміщеннях і споруд

- меблі відповідають віковим та фізіологічним особливостям вихованців

- старша медична сестра систематична контролює питний режим вихованців

- харчоблок укомплектований необхідним обладнанням

- з працівниками ДНЗ систематично проводяться інструктажі

- проводяться тематичні інструктажі щодо попередження дитячого травматизму

- вихователі на батьківських зборах проводять консультації та інструктажі з батьками з даного питання

             На наступний рік ставимо перед собою та перед батьками, батьківським комітетом такі завдання:

-         Продовжувати закупку нового спортивного обладнання та спортивного інвентарю;

-         поповнити музичну залу музичними інструментами, приладдям та інвентарем відповідно до вимог  Типового переліку. (необхідно придбати дитячі українські костюми, оновити атрибути для музичних занять).

-         продовжувати поповнювати та частково замінювати меблі та постільну білизну, рушники, посуд;

-         підготувати систему опалення до зимового періоду;

-         відремонтувати підлогу в коридорі на 1 поверсі.

-         продовжити ремонт підлоги у групах;

-         частково відремонтувати цоколь.

 

 

 

Завідувач                                                                      І.Ю. Козловець